Знам, че всеки има своите притеснения, но един от начините да осъзнаем друга гледна точка, са историите с поука. Затова ви разказвам притчата за вратата.

Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик,
който да има достатъчно навици и умения, че да
му предаде знанията си, когато умре. Той събрал
всички ученици и им казал:
– Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може
да го реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна врата в града. Кой от вас може да я отвори без чужда помощ?
Някои от учениците просто свели глава, проблемът
изглеждал неразрешим. Други изследвали вратата, обсъдили възможността за използването на лост и особеностите на материала и дошли до извода, че проблемът е нерешим.
Всички казали, че е невъзможно да направят това, което
искал мъдрецът.
Само един ученик се приближил до вратата и започнал
щателно да я изследва, проверил всичко внимателно, натискал я, почуквал определени участъци.
После дълбоко въздъхнал, съсредоточил се и меко по-
бутнал вратата. Тя се отворила без никакво съпротивление,била измислена толкова безупречно, че било необходимо само леко побутване.
Мъдрецът си намерил приемник. Той се обърнал към
останалите ученици и произнесъл следните думи:
– Успехът в живота зависи от няколко ключови фактора и сега вие можахте да наблюдавате тяхното действие. ПЪРВО – позволете на своите чувства напълно да изследват и разберат реалността,
която ви обкръжава.
ВТОРО – не правете прибързани и затова неправилни изводи.
ТРЕТО – бъдете достатъчно смели да вземете
решение.
ЧЕТВЪРТО – вземайки го, действайте уверено и без
съмнение.
ПЕТО – съсредоточете се и вложете в това действие цялата своя сила и енергия.
И последно – не се бойте да направите грешка.